Tã Âʼdâ 3:7

7Ní îgĩ tã nô õjílã gólâ rĩ ʼbá õjílã ámákâ vó lâ ndrẽlé Fĩlãdẽlífĩyã ʼálâ rî drí nõtí kĩ nĩ rî, Nĩ ârî drẽ! Mâ ĩʼdî rĩʼá âʼdô-âʼdô ámákâ drí ʼbãlé ngĩî õjílã ndrĩ má drí ʼbãlé rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ, gõʼdá kpá õjílã gólâ âʼdó ʼbá tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí ngá lésĩ rî ĩʼdî pạ̃tị́ị̃. Mâ cú rĩʼá mãfõtáã jạ̃rị́bạ̃ Ôvârí kâ rî kâ bê má drị́gạ́. Õzõ má ũnjị̃ ạ́tị̃ ãzákôlâ ʼdĩ trá tólâ rî, õjílã ãzãkã yû gólâ îcá ʼbá ạ́tị̃ rî ʼdĩ âʼbãlé rî. Gõʼdá kpá õzõ má ãâʼbã ạ́tị̃ rî ʼdĩ trá kpạ̃ạ́kũ rî, õjílã ãzãkã kpá yû gólâ îcá ʼbá njị̃lâ trậ rî.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More