Tã Âʼdâ 3:8

8Ĩtí rî, má njị̃ ạ́tị̃ rî ʼdĩ trá trậ ãnî drí fĩzó Ôvârí ngálâ. Má nị̃ tã gólĩyî ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî trá ndrĩ. Má nị̃ kpá trá kĩ, ãnî mbârâkã âʼdó kô rõô, gõʼdá kpálé ĩtí rî, nĩ ị̂njị̃ tã gólĩyî má drí âtálé trá ãnî drí ʼẽlé rî ʼbá yî trá. Gõʼdá kpá rî, ãnî âʼdó kô ũrị̃ ró tã âtálé kĩ, ãnî rĩʼá õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá má ʼá rî ʼbá yî ĩʼdî.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More