Tã Âʼdâ 3:9

9Gõʼdá õjílã gólĩyî tã âtá ʼbá kĩ ĩyî ãâʼdô õrĩ Ôvârí kâ, Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yî ĩʼdî rî tãsĩ rî, gólĩyî âdô ʼdĩ õnjõ ʼî, gólĩyî rĩʼá õjílã Sãtánã kâ ĩʼdî. Gõʼdá ĩtí rî, má âʼdô õnjõ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ʼbãʼá ânĩlí ʼãʼî tị̃lị́ vũdrị́ ãnî pá âmvózó, gõʼdá gólĩyî âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, ãnî lôvó bê má ʼá rõô.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More