1 कà¥Âà¤°à¤¿à¤¨à¥Âà¤¥à¤¿à¤¯à¤¨ 4

1हमरे बारे मँ कीहीउ मनई कएँ तरह सोचइ चाही कि हम लोग मसीह क सेवक अही। परमेस्सर तउ हमका अउर रहस्यमय सत्य सौपे अहइ। 2अउर फिन जेका इ रहस्य सौपे अहइ, ओन पर इ दायित्व भी बा कि उ पचे बिसवास क जोग्ग होइँ। 3मोका ऍकर तनिकउ चिंता नाहीं बा कि तू लोग मोर निआव करा या मनइयन क कउनउ अउर अदालत। ना मइँ खुद आपन निआव करत हउँ। 4काहेकि मोर मन साफ बा। मुला इहइ कारण मइँ छूट नाहीं जाइत। पर्भू उ अहइ जउन निआव करत ह। 5इही बरे ठीक समइ आवइ स पहिले मतलब जब तलक पर्भू न आइ जाइ, तब तलक कीहीउ बात क निआव जिन करा। उहइ अंधियारे मँ छिपी बातन क उजागर करी अउर उ मने क प्रेरणा क परगट करी। ओह समइ परमेस्सर कइँती स हर कीहीउ क उपयुक्त प्रसंसा होइ। 6भाइयो तथा बहिनियो, मइँ इन बातन क अपुल्लोस पर अउर खुद अपने पर तू लोगन क बरे ही चरितार्थ किहे अहउँ ताकि तू पचे हमार उदाहरण देखत भए इन बातन क परे जिनजा जउन सास्तरन मँ लीख बा। ताकि एक मनई क पच्छ लेत अउर दुसरे क विरोध करत भए अहंकार मँ न भरि जा। 7कउन कहत ह कि तू कीहीउ दूसरे स जियादा अच्छा अहा। तोहरे लगे आपन अइसेन का बा? जउन तोहे दिहा नाहीं गवा बा? अउर जब तोहे सब कछू कीहीउ क जरिये दीन्ह गवा बा तउ फिन ऍह रूप मँ अभिमान कउने बात क कि जइसेन तू कउने स कछू पाए ही न अहा। 8तू लोग सोचत अहा कि जेह कउनउ चीज क तोहे जरूरत रही, अब उ सब कछू तोहरे लगे बा। तू सोचत ह अब तू सम्पन्न होइ गवा। तू हमरे बिना ही राजा बनि बइठ्या। केतना अच्छा होत कि तू सही मँ राजा होत्या ताकि तोहरे साथे हमहूँ राज्य करित। 9काहेकि मोर बिचार बा कि परमेस्सर हम प्रेरितन क करम-छेत्र मँ उन लोगन क समान सबसे अन्त मँ स्थान दिहे अहइ जेनका मउत क सजा दीन्ह जाइ चुकी बा। काहेकि हम पूरा संसार, सरगदूतन अउर लोगन क सामने तमासा बना अही। 10हम मसीह क बरे मूरख बना अही मुला तू लोग मसीह मँ बहुत बुद्धिमान अहा। हम कमजोर अही मुला तू तउ बहोत सबल अहा। तू सम्मानित अहा अउर हम अपमानित। 11ऍह घड़ी तक हम भूखा पियासा अही। फटा-पुरान चिथड़ा पहिने अही। हमका मारा गवा। हम बेघरे क अही। 12आपन हाथन स काम कइके हम मेहनत-मजदूरी करित ह। 13गाली खाइके भी हम आसीर्बाद देइत ह। सतावा जाइ प हम ओका सहित ह। जब हमार बदनामी होइ जात ह, हम तब भी मीठा बोलित ह। हम अबहूँ जइसेन एह दुनिया क मल-फेन अउर कूड़ा कचरा बना भआ अही। 14तोहे सबन क लज्जित करइ क बरे मइँ इ नाहीं लिखत हउँ। बल्कि आपन पिआरे बच्चन क रूप मँ तोहे सबन क चेतावनी देत हउँ। 15काहेकि चाहे तोहरे लगे मसीह मँ तोहरे दसउ हजार सिच्छक मौजूद अहइँ, मुला तोहार पिता तउ अनेक नाहीं अहइ। काहेकि सुसमाचार द्वारा मसीह ईसू मँ मइँ तोहार पिता बना हउँ 16इही बरे तोहसे मोर आग्रह बा, मोर अनुकरण करा। 17मइँ इही बरे तीमुथियुस क तोहरे लगे भेजे रहेउँ। उ पर्भू मँ स्थित मोर पिआरा अउर बिसबास करइ जोग्ग बेटवा अहइ। मसीह ईसू मँ मोर आचरण क उ तोहे सबन क याद देवाइ। जेका मइँ हर कहूँ, हर कलीसियन मँ उपदेस दिहे हउँ। 18कछू लोगन अंधकारे मँ ऍह तहर फूल उठा अहइँ इ सोच कर कि मइँ न आाउब। 19अगर परमेस्सर चाहेस तउ जल्दी ही मइँ तोहरे लगे अउबइ अउर फिन अंहकार मँ फूला ओन लोगन क मात्रा वाचालता क नाहीं बल्कि ओनकर सक्ति क देख लेबइ। 20काहेकि परमेस्सर क राज्य वाचालता पर नाहीं, सक्ती पर टिका बा। 21तू पचे का चाहत अहा: हाथ मँ पिरेम अउर छड़ी थामे आउब मइँ तोहरे लगे, कोमल आतिमा साथे मँ लइ आउब?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\