2 कà¥Âà¤°à¤¿à¤¨à¥Âà¤¥à¤¿à¤¯à¤¨~ 9

1अब परमेस्सर क लोगन क सेवा क बारे मँ तोहे एह तरह से लिखत चला जाब मोरे बरे जरूरी नाहीं बा। 2काहेकि सहायता क बरे तोहर लोगन क मइँ जानत हउँ अउर ओकरे बरे मैसीडोनिया निवासियन क सामने इ कहत मोका गरब बा कि अखाया क लोग तउ, पिछले साल से ही तइयार अहइँ। अउ तोहरे उत्साह तउ ओनमें से जियादातर काम बरे प्रेरणा दिहे अहइँ। 3मुला मइँ भाइयन क तोहरे लगे इही बरे भेजत हउँ कि तोहके लइक मइँ जउन गरब करत हउँ, उ ऐह बारे मँ खराब सिद्ध न होई। अउर एह बरे की तू तइयार रहा, जइसेन की मइँ कहत आएउँ ह। 4नाहीं तउ जब केउ मैसीडोनिया बासी मोरे साथे तोहरे लगे आवइ अउर उ पचे तोहे तइयार न पावइँ तउ तोहरे ऊपर बिसवास करइ क कारण हमार बदनामी होइ, इहइ नाहीं काहेकि एहमे तोहार बदनामी होइ। (तू अउर जियादा लज्जित होब्या।) 5इहीं बरे मइँ भाइयन स इ कहब जरूरी समझा कि उ हमसे पहिले ही तोहरे लगे जाइँ अउर जेन उपहारन क दइ क तू पहिलेन ही बचन दइ चुका अहा ओन्हे पहिलेन से उदारतापूर्वक तइयार रखा। इही बरे इ दान स्वेच्छापूर्वक तइयार रखा जाइ न कि दबाउ क साथे तोहसे छीनी गइ कउनउ चीज के रूप मँ। 6एका याद रक्खा। जे छितरा बोवत हीं, उ छितरा ही कटिहीं। अउर जेकर बुआइ सघन बा, उ सघनइ काटी। 7सब कउनो बिना कउनउ कस्ट क य बिना कउनउ दबाउ क, उतनइ देइ जेतना उ मने मँ सोचे अहइ। काहेकि परमेस्सर खुस मनइयन से ही पिरेम करत ह। 8अउ परमेस्सर तोहपे सब प्रकार क अच्छा बरदानन क वर्सा कइ सकत ह जेसे तू अपने जरूरत क सब चीजन मँ हमेसा खुस होइ सकत ह अउर सब अच्छे कामन क बरे फिन तोहरे लगे जरूरत से जियादा रही। 9जइसेन की पवित्तर सास्तर मँ लिखा बा: “मुक्त भाव से ऊ देत हउ देत ह दीन लोगन क अउर बनी रहत ह ओकर हमेसा दया क हमेसा हमेसा बरे।” 10उ परमेस्सर ही बोवइवाले क बीज अउर खाइवाले क भोजन देत ह। उहइ तोहे आत्मिक बीज देई अउ ओकर बढ़वार करी। उही से तोहरे नीक क खेती फूली फली। 11तू सब प्रकार से सम्पन्न बनावइ जाब्या ताकि तू हर असर पर उदार बन सका। तोहार उदारता परमेस्सर बरे लोगन क धन्यवाद क पैदा करी। 12दान क इ पवित्तर सेवा मँ तोहार योगदान से न केवल पवित्तर लोगन क जरुरत पूरी होत ह। बल्कि परमेस्सर बरे बहुत जियादा धन्यवाद क भाउ भी उपजत ह। 13काहेकि तोहरे इ सेवा स जउन प्रेरित होकर परगट होत ह, ओसे लोग परमेस्सर क स्तुति करिहीं। काहेकि ईसू मसीह क सुसमाचार मँ तोहरे बिसवासे क घोसणा से पैदा भई तोहार आग्या क कारण अउर अपने क कारण ओनके बरे अउ अपने दयालुपन क कारण क ओनके बरे अउर दुसरे सब लोगन बरे तू दान देत ह। 14अउर पचे तोहरे बरे पराथना करत तोहसे मिलइ क बड़ी इच्छा करिहीं। तोहपे परमेस्सर क असीम अनुग्रह क कारण 15उ भेंट क बरे जेकर बखान नाहीं कीन्ह सकत ह, परमेस्सर क धन्यवाद अहइ।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\