तीतà¥Âà¤¸~ 3

1लोगन क याद देवॉवत रहा कि उ पचे राजा लोग अउर अधिकरियन क अधिन रहइँ। ओनके आज्ञा क पालन करइँ। सब तरह क उत्तिम कामन क करइ क बरे तइयार रहइँ। 2कीहीउ क निन्दा न करइँ। सान्ति-पिरेम क साथ सभी लोगन स मिलकर रहइँ। अउर सज्जन बनइँ। सब लोगन क साथे नरम व्यवहार करइँ। 3इ मइँ एह बरे बतावत हउँ काहेकि हम हूँ, एक समइ रहा, जब मूर्ख रहे। आज्ञा क उल्लंघन करत रहे। भ्रम मँ पड़ा रहे। अउर सबइ वासना अउर सब तरह क सुख-भोग क दास बना रहे। हम स लोग घिना करत ही। अउर हम भी परस्पर एक दूसरन स दुस्टता अउर इर्सा करत रहेन। हम पचन स लोग घिना करत रहेन अउर हम पचे भी ओनसे घिना करत रहेन। 4मुला जब हमार उद्धारकर्ता परमेस्सर क मानवता क बरे दया अउर पिरेम परगट भवा 5उ हमार उद्धार किहेस। इ हमार निर्दोस ठहराइ जाइके बरे हमार कीहीउ काम द्वारा नाहीं भवा बल्कि ओकरी करूणा द्वारा भवा। उ हमार रच्छा ओह स्नान क द्वारा किहेस जेहमाँ हम फिन पइदा होइत ह अउर पवित्तर आतिमा क द्वारा नवा बनावा जात अहीं। 6उ हम प पवित्तर आतिमा क हमार उद्धारकर्ता ईसू मसीह क द्वारा भरपूर उँड़ेरे बा। 7अब परमेस्सर हमका आपन करूणा क द्वारा निर्दोस ठहराए बा ताकि जेकर हम आसा करत रहेन ओह अनन्त जीवन क उत्तराधिकार क पाइ सकी। 8इ कथन बिसवास करइ क जोग्ग बा। अउर मइँ चाहत हउँ कि तू पचे इन बातन पर डटा रहा ताकि उ पचे जउन परमेस्सर मँ बिसवास करत हीं, अच्छा कामन मँ लगा रहइँ। इ बातन लोगन बरे उत्तिम अउर हितकारी बाटिन। 9बंसावली सबन्धी विवादन, व्यवस्था सम्बन्धी झगड़ा-झमेलन अउर मूर्खता भरा मतभेदन स बचा रहअ काहेकि ओनसे कउनउ लाभ नाहीं उ सबइ बेकार अहइँ। 10जउन आदमी फूट डालत होइ, ओसे एक या दुइ बार चेतावनी देइके अलग होइ जा। 11काहेकि तू जानत अहा कि अइसा मनई रस्ता स भटकि गवा बा अउर पापन क करत बाटइ। उ तउ खुद अपने क दोसी ठहराए बाटइ। 12मइँ तोहरे लगे जब अरतिमास य तुखिकुस क भेजउँ तउ मोरे लगे निकुपुलिस आवइ क भरपूर जतन करा काहे कि हम उहइ सर्दी बितावइ क निस्चय कइ रखेउ ह। 13वकील जेनास अउर अपुल्लोस क ओनकी जात्रा क बरे जउन कछू आवस्यक होइ, ओकरे बरे तू भरपूर सहायता जुटाइ द्या ताकि ओन्हे कउनउ बात क कउनो कमी न रहइ। 14हमरे लोगन क सतकर्मन मँ लगा रहब सीखइ चाही। ओहमाँ स भी जेनका बहुत जियाद जरूरत होइ, ओका पूरा करब ताकि उ पचे विफल न होइँ। 15जउन मोरे साथे अहइ, ओ सब क तोहे नमस्कार। हमरे बिसवास क कारण जउन लोग हमसे पिरेम करत हीं, ओन्हेऊ नमस्कार। परमेस्सर क अनुग्रह तू सबके साथे रहइ।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\