1 TESALONIKA 4:1

1Pamuputipun parasemeton, semeton sampun mlajah saking tiang, indik laksana sane kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Indike punika sampun laksanayang semeton sakadi patutipun. Nanging sane mangkin tiang sajeroning parab Ida Hyang Yesus, tiang miteketin semeton, mangda semeton sayan nyaratang nglaksanayang paindikane punika.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More