1 TESALONIKA 4:11

11Sakadi sane riin tiang sampun mapiteket ring semeton, usahayangja mangda urip semetone degdeg, etangangja pakaryan semetone niri, tur pada anteng ngulati pangupa jiwan semetone suang-suang.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More