1 TESALONIKA 4:14

14Iraga pracaya mungguing Ida Hyang Yesus sampun seda tur malih nyeneng; punika awinane iraga pracaya, mungguing anake sane sampun padem sajeroning ipun pracaya ring Ida Sang Kristus, jaga kambil antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa kagenahang sareng-sareng ring Ida Sang Kristus.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More