1 TESALONIKA 4:15

15Paurukan Ida Sang Panembahan sane tuturang tiang ring parasemeton, kadi asapuniki: iraga sane kantun urip ring rahina pangrauh Ida Sang Panembahan, tan pacang ngriinin anake sane sampun padem.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More