1 TESALONIKA 4:16

16Ritatkala punika pacang wenten suara makuug, inggih punika suaran pangageng malaekate miwah suaran sungun Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida Sang Panembahan tumurun saking suargan. Sakancan anake sane sampun padem sajeroning ipun pracaya ring Ida Sang Kristus, pacang kauripang riin;

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More