1 TESALONIKA 4:6

6Sajeroning paindikane puniki, sampunang kantos wenten anak sane malaksana tan patut wiadin ngapus semetonnyane. Sane riin indike puniki sampun baosang tiang miwah sekenang tiang pisan ring semeton, mungguing Ida Sang Panembahan jaga nyisipang anake sane malaksana tan patut sakadi asapunika.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More