1 TESALONIKA 4:9

9Tan buat malih tiang nyuratang ring semeton, ngeniang indik kapitresnan marep ring parasemeton sane pracaya ring Ida Sang Kristus. Semeton sampun kuruk antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, indik saling tresnain.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More