2 KORINTUS 1:1

1Surat saking tiang Paulus, sane dados utusan Ida Sang Kristus Yesus malantaran pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah saking Timotius semeton iragane, katur ring pasamuan druen Ida Sang Hyang Widi Wasa sane wenten ring kota Korintus miwah semeton parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring sawewengkon jagat Akayane.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More