2 KORINTUS 1:13

13Sane unggahang tiang ring surate puniki, inggih punika paindikan-paindikan sane nyidayang kawacen tur karesepang antuk semeton. Pangajap-ajap tiange dumadakja semeton mrasidayang ngresep paindikane punika makasami,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More