2 KORINTUS 1:19

19Santukan Ida Hyang Yesus Kristus, Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane pidartayang tiang sareng Silas miwah Timotius ring pantaran parasemetone, boyaja maraga "sawiakti" miwah "tan sawiakti". Nanging tungkalikanipun, Ida Sang Kristus maraga "sawiakti".

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More