2 KORINTUS 1:20

20Santukan sakatahing janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa sami sampun dados sawiakti sajeroning Ida Sang Kristus. Punika awinanipun iraga mabaos "Amin", sajeroning Ida Sang Kristus Yesus buat ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More