2 KORINTUS 1:22

22tur sane sampun maicayang cihna ring iraga makadados padruen Idane. Ida maicayang Roh Idane malingga ring manah iragane, pinaka dados anceng pabuat sakancaning sane sampun kasediayang buat iraga sareng sami.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More