2 KORINTUS 1:23

23Ida Sang Hyang Widi Wasa wikan ring daging manah tiange, Ida aturin tiang dados saksin tiange, mungguing sane dados awinan tiang tan rauh ka kota Korintus, tan tios wantah majalaran tiang madalem semeton.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More