2 KORINTUS 1:24

24Boyaja tiang mamanah mrentah semeton ngeniang ring indik sane patut kapracayain, santukan tiang uning mungguing semeton sampun kuat sajeroning kapracayan. Tungkalikanipun, tiang mamanah nyarengin semeton makarya, buat ngulati kaliangan semetone.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More