2 KORINTUS 1:4

4Ida sane mapaica pitulungan ring iraga ring saananing kamewehan iragane, mangdane iraga mrasidayang ngaturang pitulungan ring parasemeton sane katempuh antuk kamewehan sane mawarni-warni, antuk pitulungan sane tampi iraga saking Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More