2 KORINTUS 1:6

6Yening tiang nandang kamewehan, tiang nandang kamewehan buat nulungin semeton miwah pabuat karahayuan semetone. Yening tiang polih pitulungan, semeton taler polih pitulungan tur kicen kuasa, mangdane semeton pageh tur sabar, rikala semeton nandang sangsara sane pateh sakadi sangsarane sane nibenin padewekan tiange.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More