2 KORINTUS 1:7

7Duaning punika pangajap-ajap tiange ring semeton tan obah, santukan tiang uning mungguing semeton sampun polih duman saking sangsaran tiange, kadi asapunika taler jaga polih duman pitulungan saking pitulungan sane sampun tampi tiang.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More