2 KORINTUS 1:8

8Parasemeton, tiang meled pisan mangda semeton sami pada uning ring sangsara sane sampun nepen padewekan tiange ring wewengkon Asia. Sangsarane sane nibenin tiang kalangkung ageng tur abot. Tiang sampun tan mitaenang ring dewek tiange pacang kantun urip.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More