2 KORINTUS 1:9

9Daweg punika tiang marasa sakadi anak sane keni danda pati. Nanging paindikane punika mamargi kadi asapunika, mangdane tiang puniki sampunang jaga ngandelang dewek tiange niri, nanging mangda pracaya tur suksrah ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kuasa nguripang anake sane padem.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More