2 KORINTUS 12:11

11Sane mangkin tiang malaksana sakadi anak sane nambet, nanging semeton sane ngawinang tiang malaksana kadi asapunika. Sapatutipun, semeton sane matutang laksanan tiange. Yadiastun tiang tan maji angan akidik, nanging ring saluiring paindikan, tiang nentenja kasoran ring "utusan-utusan" semetone sane kalintang kabinawa punika.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More