2 KORINTUS 12:12

12Sane patut kanggen bukti mungguing tiang puniki utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika sami sampun kalaksanayang saha sabar ring pantaran parasemeton, malantaran antuk praciri-praciri miwah katawahan-katawahan sane ngangobin.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More