2 KORINTUS 12:13

13Yen bandingang ring pasamuane sane tiosan, ring sajeroning paindikan sane encenke semeton lemenahang tiang, sajawining sajeroning paindikan sane asiki puniki, inggih punika: Tiang tan makewehin parasemeton. Ampurayangja tiang sajeroning paindikan sane kirang adil puniki.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More