2 KORINTUS 12:14

14Sane mangkin sampun kaping tiganipun tiang matagenan jaga ngrauhin parasemeton. Tiang taler tan mamanah makewehin parasemeton. Sane buatang tiang, boyaja arta branan semetone, nanging ragan semetone. Boyaja ipianak sane patut miara reramannyane, nanging irerama sane patut miara pianak-pianaknyane.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More