2 KORINTUS 12:18

18Tiang sampun ngutus Titus ngrauhin semeton miwah taler ngutus semeton Kristen sane tiosan buat nyarengin ipun. Punapike Titus sampun ngapus semeton? Boyake tiang sareng ipun malaksana sajeroning pangapti sane pateh miwah nganggen cara sane pateh?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More