2 KORINTUS 12:19

19Minab parasemeton pada mitaenang, mungguing rauh mangkin tiang pacang melanin dewek tiange ring ajeng parasemetone. Ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, tiang wantah ninutin pakarsan Ida Sang Kristus, tur saananing pakaryan tiange wantah buat nulungin parasemeton.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More