2 KORINTUS 12:2

2Tiang uning satunggiling anak Kristen, daweg patbelas warsa sane sampun langkung, tan pararapan ipun jeg kabakta ka suarga sane pinih duur (tiang tan pedas uning punapike punika paindikan sane nyekala, punapike punika satunggiling sipta jati, wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa sane wikan).

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More