2 KORINTUS 12:3

3Malih wawanin tiang ngaturang mungguing anake punika, tan pararapan jeg kabakta ka Pirdaus (punapike paindikane punika paindikan sane nyekala wiadin punika satunggiling sipta jati wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa sane wikan).

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More