2 KORINTUS 12:7

7Mangda sampunang tiang dados anak sumbung majalaran paindikan-paindikan sane kalintang tawah sane sampun kapakantenang ring tiang, punika awinanipun tiang kicen satunggiling pinakit ring sikian tiange, inggih punika lima-batis Ratun Setane tansah makewehin tiang, tur nawengin tiang mangda sampunang tiang dados anak sumbung.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More