2 TESALONIKA 2:10

10kadulurin antuk pangindrajala mawarni-warni marep ring anake sane pacang sirna. Ipun pacang sirna, santukan ipun tan nyak nampi miwah nyungkemin kasujatian sane ngawinang ipun molih rahayu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More