2 TESALONIKA 2:16

16Dumadak Ida Sang Hyang Yesus Kristus miwah Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin iragane, sane asih sueca ring iraga, samaliha sane maicayang panglipur ring iraga miwah pangajap-ajap sane becik sajeroning sih pasuecan Idane,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More