2 TESALONIKA 2:2

2sampunangja semeton jeg bingung miwah inguh ring kayun malantaran semeton mireng gatra, mungguing rahinan Ida Sang Panembahan sampun rauh. Menawi indike punika kabaosang antuk anake sane polih paica roh, wiadin antuk pamidartan anak sios, wiadin wenten anak sane maosang mungguing tiang sampun nyuratang indike punika ring surat tiange.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More