2 TESALONIKA 2:4

4Ipun pacang nungkasin saluiring sane kasungsung miwah sane kabaos Widi antuk imanusa. Ipun pacang nginggilang dewek kantos ngungkulin saluiring sane kabaos Widi punika, tur ipun ngranjing nyeleg ring Perhyangan Ida Sang Hyang Widi Wasa saha ngangken deweknyane dados Widi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More