2 TESALONIKA 2:8

8kala irika Sang Corah punika pacang makantenang dewek, nanging Ida Hyang Yesus pacang mademang ipun, antuk angsengan sane medal saking cangkem Idane, raris nyirnayang ipun masrana teja wedanan Idane sane luih, rikala pangrauh Idane.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More