EPESUS 3:19

19Inggih, dumadak semeton prasida ngresep ring sih kapitresnan Ida Sang Kristus, yadiastu tan sida antuk iraga ngresepang sategepipun, tur malantaran pangresepane punika, semeton sayan kabekin antuk kasampurnan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More