EPESUS 3:6

6Mungguing pepingitane kadi asapuniki: malantaran Orti Rahayune, bangsa-bangsane sane boya Yahudi miwah bangsa Yahudine sareng-sareng polih pahan sajeroning mertan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Bangsa sane boya Yahudi punika taler kalugra sareng-sareng dados warga pasamuan, samaliha sareng-sareng polih duman ring sajeroning prajanjian sane sampun kamanggehang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa sajeroning Ida Sang Kristus Yesus.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More