EPESUS 3:7

7Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngamanggehang tiang dados pangayah Orti Rahayune malantaran waranugrahan Idane sane luih, inggih punika waranugraha sane kapaicayang ring tiang malantaran kawisesan Idane.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More