EPESUS 3:8

8Tiang sane paling nistana ring pantaran kaulan Idane sampun icen Ida waranugraha buat midartayang Orti Rahayu indik kasugihan Ida Sang Kristus sane tan kadi-kadi ring parabangsa sane boya bangsa Yahudi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More