EPESUS 3:9

9Samaliha tiang patut nlehtehang ring anake sami, mangda ipun pada ngresep ring indik Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngardi saananing sane wenten. Ida ngraga sane saking nguni mingit pepingitane punika,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More