IBRANI 1:14

14Yening kadi asapunika, punapike paramalaekate punika? Boyake paramalaekate punika maraga roh, sane mamarekan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa tur kutus antuk Ida buat nulungin anake sane jaga molih karahayuan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More