IBRANI 1:2

2nanging ring masane sane wekasan puniki Ida masabda ring iraga malantaran Putran Idane. Malantaran Ida Sang Putra punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi buanane, samaliha ring pamuput, Ida Sang Putra sane selik Ida buat nruenang saluiring sane wenten.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More