IBRANI 1:6

6Rikala Ida Sang Hyang Widi Wasa mapakayunan jaga ngutus Putran Idane sane pinih duura ka jagate, Ida taler masabda kadi asapuniki: "Sawatek malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa patut nyumbah Ida Sang Putra."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More