IBRANI 1:7

7Ngeniang indik paramalaekate, Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda kadi asapuniki: "Ida Sang Hyang Widi Wasa nadosang paramalaekat Idane dados angin, samaliha paraparekan Idane dadosang Ida geni ngendih."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More