IBRANI 1:8

8Nanging ngeniang ring indik Ida Sang Putra, Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda asapuniki: "Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, singasanan IRatu pacang manggeh salami-laminnya. IRatu mrentah kaprabon IRatune saha adil.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More