IBRANI 3:1

1Inggih parasemeton sane pracaya ring Ida Sang Kristus, sane taler sampun kesengin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ulengangja kayun semetone ring Ida Hyang Yesus, sane sampun kutus antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa dados Pandita Agung sajeroning kapracayan sane agem iraga.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More